درباره ما

بیانیه ماموریت

گروه صنعتی قله ، یکی از با سابقه ترین و خوشنام ترین تولیدگنندگان در صنعت ماشین سازی ، انواع ماشین های برش مصالح ، ساختمانی کارگاهی راستای توسعه صنعت کشور فعالیت مینماید. ما با تمرکز بر کیفیت، دانش، فن آوری و نوآوری در مسیر تعالی این صنعت حرکت می کنیم. ما با اتکاء به خودباوری مسئولیت پذیری و استفاده موثر از نیروی انسانی خلاق و متعهد در جهت تحقق ماموریت و اهداف خود گام برمی داریم . رسالت ما ایجاد ، محصولات هوشمند - ارزان - ساده - سریع است .

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

گروه صنعتی قله بعنوان یکی از با سابقه ترین و خوشنام ترین تولیدگنندگان در صنعت ماشین سازی ، انواع ماشین الات برش سنگ و سرامیک ،گامهای بلندی را در جهت اجرای سند استراتژیک و تعهد به سیستم مدیریت کیفیت برداشته است.لذا این اهداف در راستای سیاستهای ذیل حاصل خواهد شد :
⦁ حفظ و بهبود موقعیت رقابتی
⦁ بهبود رضایت مشتریان و ذینفعان
⦁ نوآوری در محصولات و خدمات
⦁ بهبود مستمر در کیفیت محصولات و خدمات
⦁ بهبود بهره وری سازمانی با تمرکز بر فن آوری
⦁ توسعه بازارهای خارجی
اینجانب در راستای همسویی با سیاستهای گروه صنعتی قله مبنی بر “توسعه و سودآوری پایدار” ضمن اعلام اعتقاد و پایبندی خود به رعایت مفاد این خط مشی ، الزامات قانونی ،آئین نامـه ها و مقررات ،استانداردهای مربوطه از جمله ISO9001:2015 و استـانداردهای ملی ایران مرتبط با محصولات،نظارت مستمر برحسن اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را متعهد دانسته و از طریق تدوین،بازنگری و بررسی اهداف کلان درجهت پیشبرد استراتژیهای شرکت مد نظر قرار داده وقصد دارد با انگیزش منابع انسانی و بهره گیری از اندیشه های خلاق و خرد جمعی، در راستای بهبود مداوم فرآیندها و محصولات گام بردارد.

منشور ارزشهـای اخلاقی

⦁ مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
⦁ همدلی و تعهد
⦁ درستکاری و صداقت
⦁ عدالت و انصاف
⦁ تیم سازی

چشم انداز

پیش رو در بازار در میان تولید کنندگان داخلی و توسعه بازارهای خارجی